The Woolly Workshops

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae gennym angerdd gwirioneddol tuag at y gelfyddyd o gofleidio â gwlân (yarn bombing) a byddem yn falch iawn o’r cyfle i ddysgu’r gelfyddyd galonogol hon i grwpiau cymunedol. Bwriadwn gynnal gweithdai, gan gynnig llefydd i hyd at wyth o bobl ym mhob sesiwn Byddai’r hyfforddiant cychwynnol yn trafod hanfodion cofleidio â gwlân sef gwau, crosio a gwaith blaen nodwydd, gyda’r bwriad o ehangu’r hyfforddiant i gynnwys ffeltio a gwehyddu. Bydd y grŵp yn cael hyfforddiant ar sut i gynllunio pob darn o waith a chymryd mesuriadau priodol i sicrhau bod y gwaith yn ffitio’n gywir ar y gwrthrych a ddewiswyd i’w gofleidio e.e. bolard, coeden, polyn lamp ac ati. Rhagwelwn y bydd aelodau’r grŵp yn cwblhau “cofleidiad gwlân” cyflawn o fewn cyfnod o chwe wythnos.

Cyflawniadau prosiect:

Rydym yn cynnig:
• Erbyn Ionawr 2018 i fod wedi cynnal 84 gweithdy gwlanog o 2 ½ awr y sesiwn.
• Erbyn Ionawr 2018 bydd hyd at 112 o fyfyrwyr wedi cwblhau’r gweithdai gwlanog
• Erbyn 2019 wedi cydweithredu gydag o leiaf 10 sefydliad sy’n gweithio gyda grwpiau o bobl ar yr ymylon

Buddiolwyr y prosiect:

Rydym wedi cysylltu â nifer o sefydliadau lleol parthed y cyfleoedd manteisio; y gellid eu darparu o “uwchsgilio” dysgu, yn arbennig y gelfyddyd o gofleidio â gwlân. Roeddynt yn cydnabod ar unwaith y posibiliadau positif y gallai prosiect lleol, wedi ei deilwra’n benodol i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, ei gael ac y gallai brofi i fod yn werthfawr iawn.

Enw llawn:

Sally Williams

Rhif Cyswllt:

01437779090 / 07979497450

Ebost: justnicesal@aol.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top