Cyllid

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Os oes gan eich cymuned, sefydliad, grŵp neu fusnes syniad ar gyfer prosiect arloesol, cysylltwch â PLANED i drafod eich syniadau drwy ebostio LEADER@planed.org.uk a bydd aelod o'r tîm yn gallu'ch helpu chi gyda'ch syniadau.

Allwn hefyd gysylltu â'n partneriaid lleol am rhagor o wybodaeth a chefnogaeth lle bo'r angen. Yn ogystal, darllenwch fwy am yr holl brosiectau rydym wedi ariannu ar ein 'Rhestr Prosiectau' i weld os ydych chi'n credu eu bod nhw'n gallu eich helpu gyda'ch syniadau. 

https://www.arwainsirbenfro.cymru/cy/prosiectau-leader/rhestr-o-brosiectau/

 

PLANED https://www.planed.org.uk/

Rhybudd

Sylwch ein bod ar gau i geisiadau cyllido newydd.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top