Community Food for Thought – JIG-SO Children’s Centre

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Gwasanaethau allgymorth i daclo tlodi plant a thlodi bwyd mewn gwaith. Bydd y prosiect yn cyflwyno gwasanaeth cegin gymorth wledig ar gyfer 4 ardal brawf yng Ngogledd Penfro ac yn caniatáu i nifer fawr o rieni a theidiau a neiniau i gael mynediad i gefnogaeth ar gyfer cynhwysion bwyd teuluol a gwasanaeth hyfforddi.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd y fenter Cnoi Cil Cymunedol yn profi’r prosiect mewn pedair cymuned wledig, sef Llandudoch, Boncath, Cilgerran a Hermon, yn defnyddio neuaddau cymuned lleol fel lleoliadau a phartneriaid posibl i gefnogi’r prosiect mewn ymgais i daclo’r heriau uchod.  Y nod yw cynnal 2 sesiwn bob mis ym mhob cymuned ac ymgysylltu gyda 12 o deuluoedd ym mhob lleoliad yn ystod y 15 mis. Bydd y sesiynau yn ffocysu ar Dlodi Bwyd a Gwastraff Bwyd, Ffordd o Fyw Iach a Gweithgareddau Rhwng Cenedlaethau.

 

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phob cenhedlaeth yn y teulu i wella iechyd a llesiant emosiynol trwy annog bwyta a ffordd o fyw iach; meithrin perthnasau positif ac uchafu incwm gan leihau straen a phryder y teuluoedd hynny sy’n byw mewn tlodi gwledig.  A thrwy hynny leihau ynysu a delio ag anghenion lleol.

Buddiolwyr y prosiect:

Teuluoedd bregus yn byw mewn cymunedau wedi eu hynysu ac yn dioddef o dlodi tanwydd a bwyd.

Enw llawn:
Rhif Cyswllt:

01239 615922

Ebost: Fundingofficer.jigso@gmail.com
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top