Nature Connections and Wellbeing

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Nod y prosiect yw meithrin gallu ar gyfer darparu cwrs “cysylltiadau natur a llesiant” arloesol.

Cyflawniadau prosiect:

Nod y prosiect yw meithrin gallu ar gyfer darparu cwrs “cysylltiadau natur a llesiant” arloesol trwy:

  1. Cwrs hyfforddi’r hyfforddwr. I rymuso, meithrin a hyfforddi grŵp o wirfoddolwyr i fod yn arweinwyr gweithgareddau cyswllt natur i gynorthwyo yng nghyflawniad y cwrs “cysylltiadau natur a llesiant”.
  2. Bydd y cwrs “cysylltiadau natur a llesiant” yn cael ei ysgrifennu, pecynnu a chyflwyno fel pecyn i’w ddarparu yn y dyfodol. Yn ystod y broses Hyfforddi’r hyfforddwr a chyflawniad y cyrsiau “cysylltiadau natur”, bydd cynnwys y cwrs yn cael ei adolygu a gwella i sicrhau y cynhyrchir y pecyn cwrs gorau posibl. Cwrs cysylltiadau natur wedi e brofi’n llawn a fydd yn barod ac yn addas ar gyfer darpariaeth yn y dyfodol, wedi ei becynnu ac yn barod i’w brynu a chomisiynu.
  3. Yn rhan o feithrin gallu ar gyfer darparu’r cwrs “cysylltiadau natur a llesiant “, bydd y cwrs ei hun yn cael ei ddarparu i gymunedau yn ardal Sir Benfro.  Yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwerthfawr i gyfranogwyr fynychu’r cwrs “cysylltiadau natur” bydd hefyd yn gyfle i wirfoddolwyr “arweinwyr cyswllt natur” sydd newydd hyfforddi i rannu eu sgiliau a gwybodaeth newydd.
  1. Bydd grŵp bychan o gyfranogwyr yn cael eu hyfforddi i gipio delweddau cyfyngau cymdeithasol syml, i gipio’r hanfod

Buddiolwyr y prosiect:

Mae’r cwrs “cysylltiadau natur a llesiant“ cyntaf wedi ei ddatblygu yn Noc Penfro gyda chefnogaeth Drop in at the Dock a Chymunedau’n Gyntaf.

Enw llawn:

Andrew Dugmore

Rhif Cyswllt:

07801 579225

Ebost: andrewdugmore@outlook.com
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top