Eco Champions for Pembrokeshire

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd y prosiect hwn yn treialu rhaglen 2 flynedd o benodi swyddog i weithio gyda Chynghorau Tref a Chynghorau Chymuned i adnabod Hyrwyddwyr Eco yn eu hardal. Byddai lledaenu deunyddiau hyfforddi a darparu hyfforddiant i’r Hyrwyddwyr Eco yn sicrhau y byddai yna dîm mawr o unigolion gyda’r wybodaeth i gynghori trigolion lleol. Mae’r prosiect hwn yn ddatrysiad arloesol i fodloni targedau ailgylchu Sir Benfro, a gyda chefnogaeth y posibilrwydd o ddarparu gwasanaethau casglu ar ochr y ffordd newydd ar gyfer y sir.

 

Cyflawniadau prosiect:

Bwriad y prosiect yw cefnogi datblygiad Hyrwyddwyr Eco cymunedol a chreu grwpiau Eco cymunedol yn Sir Benfro. Byddai rhwydwaith Eco Cymunedol newydd yn darparu modd i gynyddu gwybodaeth ac adnabod arferion gorau ar gyfer cynnig cyfle i bobl leol gymryd rhan mewn mentrau gwastraff ac ailgylchu yn eu cymuned a monitro’r lefelau ailgylchu.

Buddiolwyr y prosiect:

Mae yna 77 o gynghorau tref a chymuned yn Sir Benfro ac rydym yn gobeithio cael o leiaf 3 hyrwyddwr o bob ardal. Byddai yna felly dros 200 o hyrwyddwyr ar gyfer y sir.

Enw llawn:

Katie Daly

Rhif Cyswllt:

01437 764551

Ebost:
Katie.Daly@pembrokeshire.gov.uk
Dolenni:

https://www.youtube.com/watch?v=BvkCVvIl-pQ                                                         

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top