Older Person’s Project Developer

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Bwriada’r gymdeithas gyflogi Datblygwr Prosiect i ymchwilio i’r angen am gyfleusterau ar gyfer pobl hŷn yn y gymuned leol, yn cynnwys clybiau cinio, dosbarthiadau iechyd a lles, cyfleoedd gwirfoddoli ac i weithio gyda Chanolfan Gofal Dydd Lee Davies ar y safle i ehangu’r ddarpariaeth o bosibl. Mae’r Ganolfan Gofal Dydd ar hyn o bryd yn cael ei gweithredu gan Gyngor Sir Penfro. Hoffai’r gymdeithas hefyd ymchwilio i ddichonoldeb gweithredu’r cyfleuster os bydd yr awdurdod lleol yn terfynu cyllid mewn toriadau cyllideb yn y dyfodol.

Cyflawniadau prosiect:

Ar hyn o bryd mae’r gymdeithas yn chwilio am gyllid i weithredu system gyfathrebu a rhwydwaith ddiwifr newydd yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield House, ac fe hoffai archwilio sut y gallai hyn fod yn fuddiol i drigolion hŷn lleol. Bydd y Datblygwr Prosiect yn cynhyrchu adroddiad dichonoldeb a chynllun busnes ar gyfer y gymdeithas sy’n ystyried defnyddwyr cyfredol ac yn y dyfodol a chapasiti yn y ganolfan na ddefnyddir ar hyn o bryd. Bydd angen iddynt drefn cyfres o 4 digwyddiad yn Bloomfield yn ystod y prosiect i gasglu data gan drigolion lleol a fydd yn gorffen gydag adroddiad gwerthuso a chynllun busnes. Mae hefyd yn ofynnol iddynt ymgysylltu gyda 12 o wirfoddolwyr yn ystod y prosiect.

Buddiolwyr y prosiect:

Pobl hŷn (dros 60 oed)

Enw llawn:

Mrs Janine Perkins

Rhif Cyswllt:

01834 860293

Ebost: Janine.perkins@pembrokeshire.gov.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top