Mobile College of Wellbeing

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Y Coleg Llesiant Symudol: Yn ystod ein gwaith cynghori, fe sylweddolom y byddai nifer o bobl yn elwa o gyrsiau hyfforddi cymunedol i’w helpu i ddatblygu sgiliau ymdopi i ddelio gyda materion sy’n codi mewn bywyd, yn arbennig y rhai gyda theuluoedd ifanc a’r rhai ar yr ymylon. Rydym eisiau gwella ymwybyddiaeth a mynediad i’n gwasanaethau cynghori a datblygu Meddygfa Llesiant yn cynnwys apwyntiadau byr heb gost a drefnir o flaen llaw ac/neu sesiynau galw i mewn ar draws y sir. Isod ceir amlinelliad o’n cyfnod prosiect cwmpasu a chyfnodau dilynol yr hoffem gynnal mewn neuaddau pentref ar draws 4 ardal Sir Benfro – Gogledd, De, Dwyrain a Gorllewin, ond ni allwn wneud hyn heb gyllid.

Cyflawniadau prosiect:

Rydym yn ymwybodol o’r ffaith y gallai natur wledig Sir Benfro a diffyg trafnidiaeth gyhoeddus fod yn rhwystr i nifer o bobl a hoffai fynychu’r cwrs yma fel arall. Felly yn 2017, n ogystal â chynnig y cwrs yn Arberth, rydym eisiau dechrau ymestyn hyn i fod yn wasanaeth symudol sy’n gallu gweithredu o leoliadau eraill os oes angen. Yn gyntaf bydd y rhain yn Gyrsiau Cymunedol mewn Neuaddau Cymuned, ond hoffem hefyd ddatblygu Cyrsiau Sefydliadol mewn gweithleoedd yn y dyfodol. Bydd y gwasanaeth symudol hefyd yn cynnig sesiynau cynghori galw i mewn byr yn yr un lleoliadau ag y darperir y cyrsiau.

Buddiolwyr y prosiect:

Wedi ei leoli yn Arberth, ond bydd yn dod â budd i gymunedau ar draws Sir Benfro wrth ei gyflwyno.

Enw llawn:

Linda Edwards

Rhif Cyswllt:

01834 860330 (w) / 01834 861391 (H)

Ebost: linda.k.edwards@btinternet.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top