Narberth Community Fridge

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae NDCSA, y gymdeithas ac elusen gymunedol sy’n gweithredu Canolfan Gymunedol Bloomfield House, yn bwriadu sefydlu Oergell a Bwtri Cymunedol parhaol cyntaf Cymru. Mae’r gymdeithas yn chwilio am gyllid i gyflogi Cydlynydd Prosiect rhan amser i lywio’r prosiect am 2 flynedd. Mae Oergelloedd Cymunedol yn ffordd arbennig o stopio bwyd da rhag mynd i’r bin. Fe’i cedwir mewn llefydd cyhoeddus, hygyrch, gan wneud bwyd dros ben darfodadwy ar gael i’r cyhoedd. Mae bwyd dros ben yn cael ei ddarparu gan fusnesau lleol neu’r cyhoedd ac ar gael i aelodau’r gymuned. Maent yn gweithio ar sail gonestrwydd. Bwriad y gymdeithas yw cyflogi Cydlynydd rhan amser i ymgysylltu â gwirfoddolwyr, sefydlu’r prosiect yn Bloomfield ac i gyflwyni’r cysyniad oergell gymunedol i Sir Benfro. Bydd gofyn i’r Cydlynydd hefyd greu digwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn Bloomfield yn defnyddio rhai o’r eitemau a roddwyd o’r oergell gymunedol ac i sefydlu rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd yr Oergell a Bwtri Cymunedol yr un parhaol cyntaf yng Nghymru (Ar hyn o bryd mae yna un dros dro yn Abergwaun yn cael ei weithredu gan un o’r sefydliadau partner, Transition Bro Gwaun) a bydd y Cydlynydd y swydd gyntaf o’i math yng Nghymru. Mae ailddosbarthu bwyd dros ben ac oergelloedd cymunedol yn ffordd arloesol o ddelio gyda’r mater gwastraff bwyd sylweddol sy’n gyffredin yn y Deyrnas Unedig. Mae’r prosiect yn gobeithio newid agweddau pobl i wastraff bwyd ac i leihau’r stigma ar ddefnyddio bwyd dros ben. Bydd gwe gamera yn cael ei roi yn yr oergell i alluogi defnyddwyr i weld eitemau o’u cartref, ac fe ddefnyddir yr ap rhannu Olio ynghyd â system hysbysu cyfryngau cymdeithasol y gall defnyddwyr gofrestru ar ei gyfer a defnyddir Bws Bloomfield i ddosbarthu eitemau bwyd.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd buddiolwyr yn cynnwys defnyddwyr Bloomfield, y gymuned ehangach, grwpiau cymunedol lleol, busnesau lleol (trwy gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol/canmoliaeth) a’r amgylchedd (lleihau gwastraff bwyd yn mynd i dirlenwi).

Enw llawn:

Janine Perkins

Rhif Cyswllt:

01834 860293

Ebost: narberth.learning@pembrokeshire.gov.uk
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top