Hiraeth Hope – Community Settlement

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Diben y prosiect hwn yw gwneud gwaith ymchwil a pharatoi ar gyfer cynlluniau sefydlu a noddir gan y gymuned (SNG) a chychwyn cynlluniau o’r fath yn Sir Benfro, gydag allgymorth i rannau eraill o Orllewin Cymru.

Cyflawniadau prosiect:

Y nod yw paratoi cynllun SNG mewn tair cymuned a’i gwblhau mewn o leiaf un gymuned fel rhan o’r prosiect hwn. Cynllun SNG yw pan fydd grŵp o gymdogion yn ffurfio tîm, codi arian, dod o hyd i dai, a llunio cynllun gweithredu a rhoi’r cynllun hwnnw ar waith, i helpu teuluoedd o Syria sefydlu yn yr ardal. Mae’n gynllun newydd, felly bydd y prosiect hwn yn helpu i’w ddatblygu. Ein bwriad yw cynnwys y cymunedau yn y broses cymaint ag y gallwn, er mwyn cael y canlyniadau gorau i’r cymunedau sy’n derbyn y ffoaduriaid a’r ffoaduriaid eu hunain.

Buddiolwyr y prosiect:

Cymunedau yn ardaloedd Aberdaugleddau, Arberth a Chasnewydd, teuluoedd o ffoaduriaid o Syria.

Enw llawn:

Olwen Thomas

Rhif Cyswllt:

01348 873963

Ebost: eolwen@gmail.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top