Newport Medieval Pottery Kiln – Interpretation

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Adnoddau ychwanegol ar gyfer gwaith ymchwil a dehongli i gynhyrchu 10 panel a ffilm fer am yr odyn.

Canlyniadau'r Prosiect:

Galluogodd y prosiect arbenigwr i barhau â'r ymchwil mewn dogfennau a ysgrifennwyd mewn hen Ladin a'i ddehongli i ddatblygu'n stori hygyrch i'w hadrodd i'r cyhoedd er mwyn darparu profiad rhagorol i ymwelwyr.

Gwnaed hyn ac mae'r dehongliad bellach wedi'i osod ar safle'r odyn, sy'n cael adborth da.  Mae'r holl ddehongli, deunydd addysg a marchnata yn ddwyieithog.

"Rhoddodd y grant LEADER arian i dalu arbenigwr mewn treftadaeth a dehongli i gymryd y gwaith a wnaed gan wirfoddolwyr cymunedol i'r lefel nesaf er mwyn i'r prosiect gyflawni ei botensial llawn.  Gwnaethom dalu arbenigwr i barhau â'r ymchwil mewn dogfennau a ysgrifennwyd mewn hen Ladin a'i ddehongli a'i ddatblygu'n stori hygyrch i'w hadrodd i'r cyhoedd er mwyn darparu profiad rhagorol i ymwelwyr."

Manylion Cyswllt:

Preswylwyr, pobl leol, twristiaid.  Sir Benfro gyfan.

Enw llawn:
Newport Memorial Hall, West Street, Newport, Pembrokeshire, SA42 0TF
Rhif Cyswllt:
07397 880536
Ebost: 
bookings@newportmemorialhall.co.uk
Dolenni:

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top