Newport Medieval Pottery Kiln – Interpretation

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Adnoddau ychwanegol ar gyfer gwaith ymchwil a dehongli i gynhyrchu 10 panel a ffilm fer am yr odyn.

Cyflawniadau prosiect:

Rhaid i’r dehongli rydym yn ei ddyfeisio drwy’r prosiect hwn:

  • greu ymweliad treftadaeth unigol a chofiadwy
  • defnyddio dulliau sy’n ennyn diddordeb, fod yn rhyngweithiol ac o safon uchel
  • sicrhau profiadau dysgu effeithiol i amrywiaeth eang o ymwelwyr newydd
  • denu cynulleidfaoedd newydd
  • ysbrydoli ac ymgysylltu drwy ddehongli o’r radd flaenaf sy’n addas i bob arddull dysgu
  • ehangu ac ymestyn y modd yr ydym yn cyrraedd cynulleidfaoedd y tu hwnt i’r ymwelydd treftadaeth traddodiadol
  • bod yn hygyrch yn ddiwylliannol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd yn cynnwys rhai dwyieithog, yn Gymraeg a Saesneg
  • bod yn gyfarwydd â’r rhwystrau i fynediad i’r safle yn sefydliadol ac o ran cludiant
  • cynnwys cynulleidfaoedd er mwyn datblygu dehongli effeithiol drwy adrodd straeon sy’n berthnasol iddynt ac yn taro tant â nhw
  • gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth eang ac amrywiol

Buddiolwyr y prosiect:

Preswylwyr, pobl leol, twristiaid.  Sir Benfro gyfan.

Enw llawn:

 

Rhif Cyswllt:

 

Ebost: 
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top