Pembroke Dock Tourism Feasibility Study

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae tref Doc Penfro wedi dioddef o ddiffyg cyflogaeth ac amddifadedd ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, mae gan y dref hanes unigryw a diddorol ac mae yna lawer o botensial i ddatblygu prosiectau a mentrau newydd sy’n canolbwyntio ar ei threftadaeth unigryw a’i lleoliad glan afon.

Mae’r astudiaeth ddichonoldeb hon yn ceisio archwilio’r potensial ar gyfer twristiaeth yn Noc Penfro ac ymchwilio i ac asesu mentrau ac asedau twristiaeth, a allai gefnogi swyddi presennol o fewn y sector twristiaeth, yn ogystal â chreu swyddi newydd o fewn sefydliadau sy’n bodoli eisoes yn ogystal â mentrau newydd.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn archwilio, adnabod ac yn asesu cyfleoedd a phrosiectau ar gyfer datblygu’r cynnig twristiaeth, gyda photensial i gyfrannu at adfywio Doc Penfro a chynyddu’r nifer o ymwelwyr i’r ardal.

Buddiolwyr y prosiect:

Cymuned a busnesau Doc Penfro a’r ardal ehangach.

 

Enw llawn:

Dilys Burrell

Rhif Cyswllt:

07736 120580

Ebost: dilysburrell@gmail.com
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top