Pembrokeshire Community Cooperative Share Offers Scheme

Busnes

Ymgeisydd:

PLANED

Cyllideb y Prosiect:

Cyfanswm o £84,800 gyda £59,360 yn arian LEADER

Disgrifiad o'r Prosiect:

Mae’r cynnig prosiect hwn yn beilot 2 flynedd gyda’r nod o ddatblygu Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer Sir Benfro. Mae’r gweithgaredd hwn wedi ei nodi yn y tabl rhesymeg ymyrraeth LEADER a’r ddogfen LDS.

Canlyniadau’r Prosiect:

  • Darparodd y prosiect hwn gyfleoedd ariannu cychwynnol i gydweithfeydd cymunedol brynu a datblygu mentrau cymdeithasol.
  • Sicrhaodd y prosiect fod technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio i gasglu data a sicrhawyd ymgyrch farchnata effeithiol wrth lansio pob cyfranddaliad.
  • Wedi rhoi cyfle i rannu profiadau dysgu o un prosiect i'r llall a sicrhau bod pobl leol yn pennu cyfeiriad y prosiect a sut gellir datblygu gwasanaethau a chadwyni cyflenwi lleol.

Gwersi a Ddysgwyd:

Cafwyd problemau i ddechrau gyda’r recriwtio a daeth nifer o sialensiau yn sgil COVID-19 a arweiniodd at oedi gyda’r prosiect

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Gordon Barry

Rhif Cyswllt:

01834 860965

Links:
https://www.youtube.com/watch?v=fkrQ9ksJdt0

 

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top