Seaweed Market Assessment – GreenSeas Resources Ltd

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae hwn yn “asesiad lefel uchel”. Hynny yw, ymchwil i’r marchnadoedd ac asesiad o ddichonoldeb economaidd, fel cynnyrch crai sy’n ychwanegu gwerth (ar gyfer y diwydiant gwasanaeth bwyd) ac ar gyfer tyfu gwymon.

Cyflawniadau prosiect:

Diben yr asesiad arfaethedig o’r farchnad (a fyddai’n rhan o Astudiaeth Ddichonoldeb a ariennir gan yr SDF gwerth £40,000.00) yw asesu a mesur y galw presennol, a’r galw posib yn y dyfodol, am wymon a’r cynhyrchion sy’n deillio ohono.

Buddiolwyr y prosiect:

Enw llawn:

Joseph Kidd

Rhif Cyswllt:

07905 495884

Ebost: joseph.kidd@greenseas.co.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top