Dinas Cyfryngau Cymdeithasol Tyddewi: Ap ffôn symudol

Digidol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae’r prosiect yn un i beilotio prosiect twristiaeth ddigidol trwy Ap Symudol newyddion/gwybodaeth leol sy’n casglu ei gynnwys o weithgaredd cyfryngau cymdeithasol (cynnwys wedi ei greu gan ddefnyddwyr), dolenni i wefannau a phorthiannau RSS.  Mae yna lu o ddata/gwybodaeth ar gael ac mae’r Ap hwn yn cymryd yr wybodaeth benodol ac yn ei arddangos i’r defnyddiwr ar gais.

 

Cyflawniadau prosiect:

Mae cysyniad cynllun yr ap hwn yn gwbl newydd o ran bod mewnbwn yn cael ei gyrchu’n awtomatig o blatfformau a chyfryngau sydd eisoes ar gael. Felly, nid oes gofyniad gan fusnesau nac eraill i fewnbynnu eu newyddion neu wybodaeth. Trwy ymuno â’r ap, gall defnyddwyr ddilyn gweithgareddau a newyddion i’r funud yn gysylltiedig ag ardal Tyddewi. Bydd cynnwys ar gyfer yr ap yn cael ei gasglu o borthiannau penodol, e.e. O borthiannau cyfryngau cymdeithasol gan Twitter. #tyddewi #bwytatyddewi #celftyddewi #cerddtyddewi #siopatyddewi #anturtyddewi ac ati. Mae nifer o bobl a busnesau eisoes yn postio’n rheolaidd, felly nid oes angen dysgu unrhyw sgiliau newydd a bydd diweddariadau yn fyw.  Cynigir hyfforddiant i unrhyw fusnes sydd angen help i greu cynnwys.

Bydd y data yn dosbarthu trwy Ap Tyddewi i bobl sydd â diddordeb a ddetholwyd yn gyffredinol neu yn ffocysu ar eu diddordeb penodol.

 

Buddiolwyr y prosiect:

Unigolion; twristiaid; busnesau; grwpiau cymunedol; sefydliadau cymunedol.

Enw llawn:

Douglas Malein

Rhif Cyswllt:

07977 076792

Ebost: doug@stdavidsinfo.org.uk
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top