Digwyddiadau hyfforddi ar-lein am ddim yn ystod mis Mai

Mae Arwain Sir Benfro yn falch o ddarparu, ar y cyd â Chymunedau Digidol Cymru.

Lawrlwytho Flyer

 

HWYLUSO SESIYNAU AR-LEIN

Gwella sut rydych chi'n cyflwyno ac yn hwyluso ar-lein gyda'r sesiwn awr AM DDIM honOherwydd cyfnod clo COVID-19, mae prosiectau wedi gorfod addasu a dod o hyd i ddatrysiadau ar-lein gyda defnyddwyr prosiectau. O fewn y weminar awr o hyd am ddim hon, byddwch yn gallu cael awgrymiadau da ar hwyluso cyfarfodydd a chyflwyniadau ar-lein, sut i osgoi trapiau cyffredin a chael y gorau o gyfarfodydd ar-lein.

Dydd Mercher 5 Mai 4.00pm - 5:00pm

I archebu'r sesiwn AM DDIM hon, ewch i:

https://zoom.us/meeting/register/tJIscu2qpzwpG9JvzWu6KM-FIXAXlqDXOmUP

 

Dydd Llun 10 Mai 9:30am - 10:30am

I archebu'r sesiwn AM DDIM hon, ewch i:

https://zoom.us/meeting/register/tJcqfuGuqTguG9WQbvJvooSDxapn9XO-SkxT

 


HYFFORDDIANT PADLET

Ydych chi’n rhannu gwybodaeth ar brosiect ac eisiaudefnyddio offeryn ar-lein AM DDIM i’ch helpu i gadw’r wybodaeth am y prosiect hwnnw mewn un lle?Mae Padlet yn offeryn ar-lein AM DDIM sy'n cael ei ddisgrifio orau fel hysbysfwrdd ar-lein a gellir ei ddefnyddio i bostio nodiadau ar dudalen gyffredin. Gall y nodiadau a bostiwyd gynnwys dolenni, fideos, delweddau a ffeiliau dogfennau i'w rhannu gyda rhanddeiliaid prosiect. Yn ystod y weminar awr AM DDIMhon, byddwn yn rhoi trosolwg i chi o Padlet, ac yn amlinellu pam rydym yn ei ddefnyddio fel ein platfform rhannu adnoddau ac yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ar gyfer eich anghenion prosiect eich hun.

Dydd Iau 6 Mai 9:30am - 10:30am

I archebu'r sesiwn AM DDIM hon, ewch i:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ucu2rqDoqGtToGLS6eTKq3Jt-_bGYP296

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top