Cartref newydd i ‘Remakery’ cyntaf Cymru

Mae Remakery cyntaf Cymru ’bellach ar agor yn Fishguard.

Mae gan y Pembrokeshire Remakery, y cyntaf yng Nghymru gartref newydd ym mharc busnes Uned 8 Feidr Castell.

Mae’r Remakery yn helpu i ddargyfeirio eitemau cartref o safleoedd tirlenwi ac yn cynnig gweithdai, hyfforddiant a chyfleoedd i rannu sgiliau wrth atgyweirio dodrefn, tecstilau, cyfrifiaduron, eitemau mecanyddol a nwyddau trydanol sylfaenol o’r cartref.

Dywedodd Nicky Middleton-Jones o Remakery Sir Benfro: “Dewch i gwrdd â ni, Mae’n fwy nag ailddefnyddio, rydyn ni’n ymdrechu tuag at ddim gwastraff, gan arbed yr hyn y gallwn ni rhag mynd i mewn i’r llif gwastraff. Dewch i weld pa eitemau sydd wedi’u hatgyweirio a’u harbed ar ein cyfer yn ein siop. Mae’r holl elw yn mynd tuag at ddysgu sgiliau atgyweirio’r gymuned leol.”

Dywedodd Stephen Merrill o Pembrokeshire Remakery: ” Rydym eisoes wedi arbed 7 tunnell o eitemau cartref rhag mynd i mewn i’r llif gwastraff ers i’r prosiect LEADER ddechrau ym mis Gorffennaf 2018. Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi, yn dysgu pobl sut i atgyweirio a thrwsio. Mae The Remakery yn darparu gwybodaeth ac arweiniad, yn ogystal â chynnig lle i bobl roi eu sgiliau newydd ar waith. Rydym hefyd yn rhedeg siop lle rydym ni’n gwerthu’r nwyddau am brisiau fforddiadwy.

“Mae’r gwirfoddolwyr presennol yn y The Remakery yn dysgu cymaint, ac rwy’n gobeithio gweld llawer mwy yn ymuno â ni i barhau â’r gwaith da yn y maes atgyweirio ac ailddefnyddio. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd mae’r cyfranogwyr yn gwneud ffrindiau ac yn dod yn rhan o ganolfan sy’n canolbwyntio ar leihau gwastraff, atgyweirio ac ailddefnyddio.”

Dywedodd Natalie Lang, Swyddog Prosiect Arwain Sir Benfro: ” Rwy’n gyffrous iawn gweld y prosiect hwn yn tyfu ac yn datblygu yn ei gartref newydd.”

Ar hyn o bryd, mae Arwain Sir Benfro yn cefnogi syniadau am brosiectau gan grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau lleol. Fel y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, mae Arwain Sir Benfro yn dwyn ynghyd cymysgedd o gynrychiolwyr cymunedol a busnesau lleol, y trydydd sector a phartneriaid awdurdod lleol i weinyddu’r gronfa LEADER.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top