Ymgysylltu a Chynllunio Digwyddiadau

Gall hyn fod yn un o'r rhannau sy'n cymryd fwyaf o amser o ran rheoli prosiectau, ond mae'n hollbwysig i sicrhau arfer da. Yma, rydym yn rhannu rhai dolenni a dogfennau defnyddiol i'ch cefnogi ar draws cyfnodau allweddol amrywiol.

CWBR ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc

https://www.planed.org.uk/cwbr-youth/

Polisi Amddiffyn Plant PLANED

https://www.planed.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/Child-Protection-Policy-House-Style-002-1.pdf

Templedi Asesu Risg

https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/index.htm

Dolen WCVA ar ymgysylltu

https://wcva.cymru/influencing/engagement/

Wales Coop Centre 

https://wales.coop/

Rydym yn cymryd gofal rhesymol i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon. Darperir y deunydd a roddir uchod er gwybodaeth yn unig ac nid yw'n ardystiad o'r gwasanaethau a ddisgrifir. Rydym yn cyfeirio at wefannau trydydd parti a ddarperir er hwylustod a gwybodaeth i chi yn unig ac nid yw'n arwydd o gymeradwyaeth ac na ellir gwarantu cywirdeb y cynnwys ar eu cyfer. Nid oes gan Arwain Sir Benfro unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys ar wefan(nau) cysylltiedig nac am unrhyw golled/difrod neu anghyfleustra a allai ddeillio o’ch defnydd ohonynt. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn nac unrhyw ran o'r cynnwys a gynhwysir ar y gwefannau hynny. Unwaith y byddwch wedi gadael ein gwefan, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw ddata a ddarperir gennych.

 

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top