Community Consultation and Staying Connected

Mae egwyddorion LEADER yn gofyn inni werthfawrogi cyfranogiad cymunedol a’i roi ar waith gan ddefnyddio dull ‘o’r gwaelod i fyny’. Roeddem am rannu rhai dolenni defnyddiol â thimau a sefydliadau yr ydym ni a'n prosiectau yn parhau i elwa arnynt.

Awgrymiadau ar gyfer dulliau ymgynghori

https://www.bangthetable.com/

Tudalen Cysylltydd Cymunedol

https://connectpembrokeshire.org.uk/community-connectors

DATRIS

https://www.planed.org.uk/projects/datris/

Ymgysylltu a chymorth digidol

https://connectpembrokeshire.org.uk/pembrokeshire-digital-connections/

Eich sgiliau digidol eich hun ac ymgysylltu ar-lein

https://www.insynch.co.uk/
https://wales.coop/digital-communities-wales/

Cyfleoedd rhwydweithio ar draws y rhanbarth

https://focusenterprisehubs.wales/workshops-%26-events

Rydym yn cymryd gofal rhesymol i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon. Darperir y deunydd a roddir uchod er gwybodaeth yn unig ac nid yw'n ardystiad o'r gwasanaethau a ddisgrifir. Rydym yn cyfeirio at wefannau trydydd parti a ddarperir er hwylustod a gwybodaeth i chi yn unig ac nid yw'n arwydd o gymeradwyaeth ac na ellir gwarantu cywirdeb y cynnwys ar eu cyfer. Nid oes gan Arwain Sir Benfro unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys ar wefan(nau) cysylltiedig nac am unrhyw golled/difrod neu anghyfleustra a allai ddeillio o’ch defnydd ohonynt. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn nac unrhyw ran o'r cynnwys a gynhwysir ar y gwefannau hynny. Unwaith y byddwch wedi gadael ein gwefan, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw ddata a ddarperir gennych.

 

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top