Arwain Sir Benfro - Project Management and Development

Project Management and Development

Fe wnaethom wrando ar yr hyn a ddywedodd ein prosiectau a’n partneriaid wrthym ar hyd y ffordd, felly rydym yn rhannu rhai dolenni ac awgrymiadau defnyddiol i’w hystyried ni waeth pa gam yw eich prosiect.

Beth sy'n Digwydd? Rhwydweithiau

https://www.planed.org.uk/work/networks/
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/
https://focusenterprisehubs.wales/carmarthen-hub-1

 

Rheoli Gwirfoddolwyr WVCA

https://wcva.cymru/i-work-with-volunteers/

 

Monitro a Gwerthuso eich Prosiect

https://communityfoundationwales.org.uk/grants-overview/grants-toolkit/monitoring-and-evaluation/

 

Bod yn Ddwyieithog

https://businesswales.gov.wales/heloblod/ 

Rydym yn cymryd gofal rhesymol i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon. Darperir y deunydd a roddir uchod er gwybodaeth yn unig ac nid yw'n ardystiad o'r gwasanaethau a ddisgrifir. Rydym yn cyfeirio at wefannau trydydd parti a ddarperir er hwylustod a gwybodaeth i chi yn unig ac nid yw'n arwydd o gymeradwyaeth ac na ellir gwarantu cywirdeb y cynnwys ar eu cyfer. Nid oes gan Arwain Sir Benfro unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys ar wefan(nau) cysylltiedig nac am unrhyw golled/difrod neu anghyfleustra a allai ddeillio o’ch defnydd ohonynt. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn nac unrhyw ran o'r cynnwys a gynhwysir ar y gwefannau hynny. Unwaith y byddwch wedi gadael ein gwefan, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw ddata a ddarperir gennych.

 

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top