Rhannu Hanes Lleol

Digidol

Disgrifiad o'r prosiect:

Cyflwynir y prosiect hwn gan y Grŵp Pum Cymuned a bydd yn dechrau gyda sefydlu grŵp llywio gyda lleiafswm o un person o bob un o’r pum grŵp hanes. Mae’r cymdeithasau hyn yn cwmpasu 8 pentref ac 1 tref yn Sir Benfro. Mae’r holl gymdeithasau sy’n ymglymedig yn gwneud cynnydd parhaol yn catalogio ac archifo eu hadnoddau. Mae mwy na 200 o aelodau o’r grwpiau hyn, gydag eraill o’r ardal leol yn mynychu digwyddiadau neu ddarlithoedd.

Cyflogir unigolyn â chymwysterau addas am ddwy flynedd dan strwythur rheolaeth PLANED a bydd gan bob ardal amserlen ddynodedig gyfartal. Bydd gan bob cymdeithas edefyn unigol ar y wefan newydd ‘Treftadaeth Sir Benfro’ a chyflenwir gwefannau lleol eraill e.e. Archwilio Sir Benfro.

Bydd y broses hon yn datblygu a chryfhau cysylltiadau treftadaeth rhwng y pum cymuned gan greu ymwybyddiaeth ddyfnach o’r ymdeimlad o le. Bydd y rhwydwaith cefnogol hwn o fudd i holl grwpiau yn ymchwilio a chyflwyno prosiectau’r dyfodol a gall ymddwyn fel prototeip i gysylltu cymdeithasau hanes yn y dyfodol.

Cyflawniadau prosiect:

Mae gan y prosiect hwn botensial i wneud gwahaniaeth i unigolion sydd wedi casglu symiau uchel o wybodaeth a lluniau treftadaeth a straeon a hanes teuluoedd. Bydd y rhain bellach yn dod yn adnodd cyfrannol ac ar gael i bawb. Bydd y prosiect yn arddangos cyfoeth treftadaeth yn Sir Benfro o’r cyfnod Mesolithig i amseroedd modern ac yn annog twristiaeth treftadaeth e.e. llwybr hanes y teulu De La Roche sydd eisoes wedi atynnu aelodau’r teulu o Ganada, Awstralia a’r UDA.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd y prosiect o fudd i’r rhannau penodol hyn o Sir Benfro – Penfro, Cil-maen, Penalun, Dale, Marloes, St Ishmaels, Sain Ffrêd, Hook a Llangwm – ynghyd ag ardaloedd amgylchynol nad oes ganddynt gymdeithas hanes.

Bydd buddiolwyr y prosiect yn cynnwys amryw o aelodau’r grwpiau eu hunain yn ogystal â rhai o’r 21 grŵp treftadaeth – amgueddfeydd lleol, cestyll a Chymunedau Hanes eraill yn Sir Benfro.

Elizabeth Rawlings

01437 891706

villacasagaia@gmail.com