Prosiect Pod Sir Benfro

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae Frame yn berchen ar adeilad ffrâm ddur 3000 metr sgwâr, sydd wedi’i leoli ym maes parcio eu hystafell arddangos a safle hyfforddi ym Mhont Fadlen. Y weledigaeth yw ei  datblygu er mwyn darparu canolfan ddeinamig ar gyfer rhai sydd am gychwyn busnesau crefft, yng nghanol y gymuned.

Cyflawniadau prosiect:

Mae’r cyllid i’w ddefnyddio i baratoi dogfen gwmpasu a fydd yn archwilio potensial eithaf yr adeilad a’r ffyrdd y gellid ei ddefnyddio er lles y gymuned. Bydd modd cyflawni hyn drwy gyfraniad tuag at gostau Cydlynydd Prosiect am 12 mis a chyfraniad tuag at gostau penseiri.
Y bwriad ar gyfer Pod Sir Benfro yw darparu’r canlynol:
• Cyfleuster hyfforddiant a chymunedol modern gyda chefnogaeth a lle ar gyfer
busnesau manwerthu newydd – proses ymgeisio gystadleuol, opsiynau fforddiadwy
beth bynnag fo’ch syniad am fusnes;
• Academi Pod– yn darparu hyfforddiant busnes a chyrsiau crefft/natur – cyfle i
FRAME ddatblygu proffil hyfforddiant ‘One of a Kind’ – cysylltiadau â hyfforddiant
FRAME a chyrsiau Agored Cymru;
• Cyfle wedi’i ariannu i 1 cyfranogwr FRAME bob blwyddyn sefydlu busnes newydd;
• Lleoliad Hyfforddiant/Llogi Ystafelloedd Cyfarfod;
• Lleoliad ar gyfer cyfarfodydd cymunedol a gwybodaeth i’r gymuned, gyda mannau y
tu allan a gardd gymunedol;
• Profiad siopa, bwyta a chymunedol unigryw lle mae croeso i bawb ymweld.

Buddiolwyr y prosiect:

• Darparu cymorth fforddiadwy i gychwyn busnesau ledled Sir Benfro;
• Darparu hyfforddiant busnes fforddiadwy ledled Sir Benfro;
• Darparu lle i fusnesau newydd dyfu;
• Darparu lle i bobl sydd ag anableddau gychwyn busnes;
• Darparu lle i fentrau creadigol a’r gymuned ddod ynghyd;
• Cryfhau cymunedau;
• Darparu profiad siopa unigryw i’r gymuned leol

Jenny Sims (Cyfarwyddwr) neu Sian Ranahan (Arweinydd Datblygu)

(w) 01437 779412 | (M) 07966 022991

jasims@frameltd.co.uk | pembrokeshireframe@hotmail.co.uk