Llwybrau Ysbrydoliaeth

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Prosiect sydd wedi ei beiriannu i agor llwybrau rhwng gwahanol genedlaethau ymysg cyfoedion sy’n teimlo wedi eu heithrio’n gymdeithasol a chyflwyno pobl i asiantaethau eraill a allai ddelio gyda’u pryderon penodol.

Cyflawniadau prosiect:

Rydym yn cynnig:
Taclo eithrio cymdeithasol a gwella llesiant meddyliol mewn cymunedau gwledig.

Buddiolwyr y prosiect:

Wyth o gymunedau gwledig yn Sir Benfro.

Barry John MBE

01437 765873 / 07450 206906

barry@thevcgallery.com