‘Haverhub’ – astudiaeth rychwantu Hyb Adfywio & Arloesi Cymuned Hwlffordd

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Treialu hyb adfywio cymuned yn Hen Swyddfa Bost, Hwlffordd. Derbynnir help proffesiynol i gynnal arolygon, a chael dyluniadau a manylion o’r safle i reoli’r prosiect o adnewyddu. I ehangu’r cynllun busnes, ac offer cynllunio eraill, a’r model cyfreithiol/sefydliadol. Unwaith y bydd yr hyb yn gweithredu – bydd yn coladu’r ymchwil a’r dysgu mewn ‘map ffordd’ y gellir ei rannu.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd y prosiect yn galluogi dylunio strwythur sefydliadol o hyb adfywio, fel ei fod yn gallu ymgysylltu â’r gymuned lawn, a meintioli ei gyfraniad tuag at leihau arwahanrwydd cymdeithasol a thlodi a galluogi pobl i gael uchelgais.

Buddiolwyr y prosiect:

Aelodau o’r gymuned sy’n rhan o’r prosiect, yr hen a’r ifanc, ysgolion, busnesau lleol, grwpiau cymunedol, arlunwyr, cerddorion etc. yn ogystal ag ymwelwyr i’r ardal.

Gitti Coats

01437 741678

gitticoats@outlook.com