Cronfa Ymddiriedolaeth Sefydliad Cymunedol ar gyfer Sir Benfro

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Archwilio ac ymchwilio’r model a phrosesau gorau sydd eu hangen i ddechrau Cronfa Ymddiriedolaeth Sir Benfro yn effeithiol.

Cyflawniadau prosiect:

Y nod yw datblygu cronfa fuddsoddi gyda rhoddion a chymynroddion rheolaidd; ac yna defnyddio’r buddion blynyddol o’r rhoddion i gynnig cronfa gyllid, yn debyg i LEADER, unwaith i arian yr UE ddod i ben.

Y nod yw cynllunio ar gyfer cronfa fuddsoddi a fydd â dros £20M o fuddsoddiadau dros gyfnod o 10 mlynedd a bydd y buddsoddiad o’r gronfa yn gweld adenillion ar gyfartaledd o 4%.  Bydd y gronfa fuddsoddi yn ceisio buddsoddi mewn mentrau a chwmnïau cydweithredol cymdeithasol lleol a rhanbarthol.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd economi Sir Benfro yn cael hwb drwy fuddsoddi ym mhrosiectau Sir Benfro sydd â chymysgedd o aelodau’r gymuned, buddsoddwyr a chwsmeriaid.  Bydd y buddion o’r buddsoddiadau hyn wedyn yn cael eu rhoi yn ôl i’r gronfa grantiau ar gyfer y dyfodol, sy’n galluogi’r cynnig grant blynyddol i godi a’i ddarparu’n llwyr yn Sir Benfro, heb ddibynnu ar ffactorau allanol.  Dinasyddion Sir Benfro yn cefnogi datblygiad cymunedol o fewn y sir ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Cris Tomos

01834 860965

crist@planed.org.uk