Amgueddfa i’r Gymuned

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Ymchwil i ddyfodol yr amgueddfa a’i hymwelwyr. Drwy gynnal astudiaeth ddichonoldeb ar yr adeilad rydym yn gobeithio y bydd potensial i ddyluniad arloesol. Hefyd, drwy gynnal ymchwil marchnad rydym yn gobeithio y gallwn adnabod ffyrdd o gyflwyno deunydd arbennig a bywiog i ddenu, plesio ac ysbrydoli’r gymuned leol a’r ymwelwyr. Drwy atgyweirio cynllun yr adeilad a drwy ddyluniad yr arddangosfeydd a’u cynnwys, rydym yn gobeithio y gallwn gynnig lleoliad cynaliadwy deniadol at ddefnydd cymunedol, sgyrsiau cyhoeddus, cyflwyniadau a gweithgareddau i wneud yr amgueddfa yn ganolbwynt ac yn rhan allweddol o gyfleusterau Dinbych y Pysgod a’r ardal o’i hamgylch.

Cyflawniadau prosiect:

O ganlyniad byddwn yn gallu creu cynllun adeilad a chynnwys sy’n bodloni anghenion rhanddeiliaid, yn addas i ymwelwyr â diddordeb, ac yn denu’r rheiny nad ydynt yn y gorffennol wedi ymweld ag arddangosfeydd a’u mwynhau. Yn ogystal byddwn yn ehangu’r mynediad ffisegol a’r gweledol i’r anabl, ac yn y pen draw yn cynyddu’r nifer o ymwelwyr i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r amgueddfa a’r gymuned.

Buddiolwyr y prosiect:

Aelodau o’r gymuned o bob oed, busnesau lleol, grwpiau cymunedol, arlunwyr, etc. ac ymwelwyr i’r ardal.

Dr Kathy Talbot

01834 842809

tenbymuseum@gmail.com