sut i wneud cais

 

***Sylwch ein bod ar gau ar hyn o bryd i geisiadau cyllido newydd***

Os oes gan eich cymuned, sefydliad, grŵp neu fusnes syniad am brosiect arloesol, cysylltwch â ni i drafod eich syniad.

Bydd aelod o’r tîm yn gallu eich helpu chi gyda phob cam o’r broses. Bydd ffurflen Mynegi diddordeb yn cael ei hystyried gan Arwain Sir Benfro, ac os byddwch yn llwyddiannus byddwch yn cael gwahoddiad i greu cais prosiect llawn. Os hoffech drafod eich syniad, cysylltwch â ni yn PLANED ar 01834 860965, neu e-bostio leader@planed.org.uk i drafod eich prosiect.

 

D.S. – Peidiwch â symud ymlaen ag unrhyw weithgaredd yn ymwneud â’r prosiect hyd nes y byddwch wedi derbyn llythyr yn cynnig grant swyddogol