cwestiynau cyffredin

Ydi LEADER yn gallu derbyn llofnodion sydd wedi eu sganio ar y Dogfennau Cais/Ffurflenni Hawlio?

Pryd fyddem yn cael gwybod os yw LEADER wedi dod i benderfyniad ynghylch ein Cais Llawn?

Oes modd i mi ddefnyddio Amser Gwirfoddoli fel Arian Cyfatebol?

Oes posib i sawl busnes ddod at ei gilydd i gyflwyno cais?

Beth os yw'r busnes eisiau defnyddio cyflenwr o'u dewis/lleol?

Oes modd gwneud cais am grant sydd yn fwy neu lai na'r mwyafrif a'r lleiafswm mae'r grant yn gynnig?

Pa rwymedigaethau sydd gennyf wrth brynu offer fel rhan o'm grant?

Os byddaf yn defnyddio asiant neu ymgynghorydd i'm helpu i gyflwyno fy nghais am grant, oes modd i'r gost yma fod yn rhan o'm grant?

A fydd Swyddog Prosiect LEADER yn ymweld â'm prosiect neu fusnes cyn y byddaf yn derbyn y grant?

Rwyf wedi derbyn cynnig da ar ddarn o offer, oes modd i mi ei brynu nawr a chynnwys y gost yn fy nghais am y grant?

Os nad ydych wedi dod o hyd i ateb i’ch cwestiwn yma, cysylltwch â ni ar 01834 860965 neu e-bostio leader@planed.org.uk a bydd un o’r tîm yn hapus i helpu.