Sicrhaodd Arwain Syr Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol yn Sir Benfro dros £ 3,300,000 o gyllid wedi’i sicrhau i gefnogi prosiectau sy’n profi syniadau newydd sydd o fudd i Sir Benfro ac yn cyfrannu at economi gystadleuol, gynhyrchiol a chynaliadwy yn Sir Benfro.

Newyddion Diweddar