Darganfyddwch sut y gallwch chi gyflwyno'ch prosiect

Sut i wneud cais

Os oes gan eich cymuned, sefydliad, grŵp neu fusnes syniad ar gyfer prosiect arloesol, cysylltwch â ni i drafod eich syniadau.

Bydd aelod o'r tîm yn gallu'ch helpu chi gyda phob cam o'r broses. Bydd ffurflen Mynegi Diddordeb yn cael ei hystyried gan Arwain Sir Benfro, ac os bydd yn llwyddiannus fe'ch gwahoddir i lunio cais prosiect llawn. Os hoffech drafod eich syniad, cysylltwch â ni yn PLANED ar 01834 860965 neu e-bost leader@planed.org.uk i drafod eich prosiect.

DS - Peidiwch â chychwyn unrhyw weithgaredd neu wariant prosiect nes i chi dderbyn llythyr cynnig grant swyddogol.

Rhybudd

Sylwch ein bod ar gau ar hyn o bryd i geisiadau cyllido newydd.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top