aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol

 

Mae gan y LAG Gadeirydd annibynol, Cynghorydd Tony Baron

Tegryn Jones is Gadeirydd , sy’n ymuno â ni fel Prif Weithredwr presennol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

aelodau LAG

Tony BaronFfederasiwn Busnesau Bach (FSB) (Sector Preifat)
Gareth BondColeg Sir Benfro (Sector Cyhoeddus)
Ged DaviesFfrindiau Parc Cenedlaethol (Trydydd Sector)
Gwyn EvansCyngor Sir Penfro (PCC) (Sector Cyhoeddus)
Rhidian EvansMenter Iaith Sir Benfro (Trydydd Sector)
Margaret MorganMenter Iaith Sir Benfro (Trydydd Sector)
Christine GwytherTîm Tref Doc Penfro (Trydydd Sector)
Stella HooperPorthladd Aberdaugleddau (Sector Preifat)
Martin HorneTransition Bro Gwaun (Trydydd Sector)
Jonathan HughesYmddiriedaeth Genedlaethol (Trydydd Sector)
Steven JonesCyngor Sir Penfro (PCC) (Sector Cyhoeddus)
Sue LeonardCymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) (Trydydd Sector)
Emma Lewis(Is-gadeirydd ) Cymdeithas Sefydliadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO) (Trydydd Sector)
Marten LewisBluestone (Sector Preifat)
Elaine LortonBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Sector Cyhoeddus)
Charles MathiesonFforwm Arfordirol Sir Benfro (Sector Preifat)
Mair ThomasParc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro (PCNPA) (Sector Cyhoeddus)
Ken MurphyYmddiriedolaeth Archeolegol Dyfed (Trydydd Sector)
Robert PhillipsCyfoeth Naturiol Cymru (NRW) (Sector Cyhoeddus)
Mike PlumbUndeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) (Sector Preifat)
Rebecca VoyleUndeb Ffermwyr Cymru (FUW) (Sector Preifat)
Nic WheelerCadeirydd (Annibynnol)