Inspiring Pembrokeshire
March 15, 2019
Community vision for Clarbeston Road and Wiston
March 21, 2019

Sue Davies, Swyddog Datblygu Celfyddydau

Bydd prosiect cyffrous sy’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sector celfyddydau creadigol yn Sir Benfro yn cael cyllid gan Arwain Sir Benfro.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED, yn cefnogi prosiect i gyflawni amcanion thema ‘Ychwanegu gwerth i hunaniaeth leol, adnoddau naturiol ac adnoddau diwylliannol’ RDP LEADER yng nghefn gwlad Sir Benfro, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sectorau celfyddydau creadigol yn Sir Benfro.

Dywedodd Sue Davies, Swyddog Datblygu Celfyddydau ar gyfer y prosiect: “Yr ysbrydoliaeth i’r prosiect cyffrous hwn yw treftadaeth a diwylliant Sir Benfro. Rydym yn gobeithio dwyn ynghyd y sector diwylliannol ar draws y sir gyfan i ddatblygu partneriaeth ddiwylliannol gref, gynaliadwy a fydd yn canolbwyntio ar y celfyddydau ar bob ffurf.

“Rydym yn gwahodd rhai sydd â diddordeb o’r sector celfyddydau yn lleol i fynegi eu diddordeb mewn cymryd rhan mewn dwy ffordd: mewn ymarfer ymgynghorol a fydd yn cael ei arwain gan y sector celfyddydau; a’r cyfle i weithio fel rhan o dîm prosiect a fydd yn arwain yr ymgynghoriad.”

I fynegi eich diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, anfonwch lythyr eglurhaol yn dwyn y teitl Ysbrydoli Sir Benfro yn mynegi eich diddordeb, gan esbonio pam rydych yn teimlo y dylech fod yn aelod allweddol o dîm o’r fath, a’r sgiliau y gallwch eu cynnig; ynghyd â CV yn cynnwys enwau canolwyr erbyn hanner dydd 3 Ebrill 2019 fan bellaf.

Am fwy o wybodaeth ynghylch y broses ymgeisio hon ar gyfer y Tîm Craidd, dilynwch y ddolen i wefan Arwain Sir Benfro yma: http://www.arwainsirbenfro.cymru/ysbrydoli-sir-benfro/

Gall LEADER gefnogi pob math o weithgareddau: mentora, hyfforddiant, astudiaethau dichonoldeb neu brosiectau peilot sy’n profi syniad newydd arloesol.   Gellid ei ddefnyddio hefyd ar gyfer prosiectau sy’n gwella sgiliau lleol, gwneud gwell defnydd o adnoddau lleol neu wireddu posibiliadau economaidd rhan o’r ardal gan arwain at ganlyniad neu gynnyrch ‘newydd’.

Comments are closed.