Trên Tir Cymunedol Bae Saundersfoot
February 12, 2019
Eco Champions for Pembrokeshire
March 8, 2019

Mae prosiect trên tir cymunedol yn Saundersfoot wedi cael ei ariannu gan Arwain Sir Benfro.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi rhoi £25,123 o gyllid i Weithgor Pentref Saundersfoot i ddarparu gwasanaeth trên tir a fydd o fudd i gymunedau lleol ac ymwelwyr, ac yn tynnu sylw at dwristiaeth, treftadaeth a diwylliant.

Bydd hyn yn cael ei ariannu trwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd y prosiect yn darparu gwasanaeth trên tir ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr, a bydd yn tynnu sylw at weithgareddau twristiaeth, treftadaeth a diwylliant ym mhob ardal leol, gan gysylltu cymunedau a mwynderau. Wrth ddarparu atyniad twristiaeth arloesol a hollol newydd, bydd y prosiect hefyd yn helpu i wella gwybodaeth am ein hanes lleol, a bydd yn gynaliadwy ac yn hygyrch i bawb.

Bydd y prosiect, dros y blynyddoedd nesaf, yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy ac arloesol rhwng cymunedau lleol, tra’n defnyddio technoleg ddigidol, a bydd hefyd yn gwella’r amgylchedd lleol. Bydd y prosiect peilot yn cael ei leoli yn Saundersfoot, ond bydd o fudd i holl gymunedau Bae Saundersfoot ac ymwelwyr â’r ardal. Gan ei fod yn gwbl hygyrch, bydd y trên yn caniatáu i’r bobl hynny sydd wedi eu heithrio yn y gorffennol, i fwynhau mynediad hawdd i’r pentref a’r ardaloedd cyfagos.

Comments are closed.

Trên Tir Cymunedol Bae Saundersfoot
February 12, 2019
Trên Tir Cymunedol Bae Saundersfoot
February 13, 2019

Mae prosiect trên tir cymunedol yn Saundersfoot wedi cael ei ariannu gan Arwain Sir Benfro.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi rhoi £25,123 o gyllid i Weithgor Pentref Saundersfoot i ddarparu gwasanaeth trên tir a fydd o fudd i gymunedau lleol ac ymwelwyr, ac yn tynnu sylw at dwristiaeth, treftadaeth a diwylliant.

Bydd hyn yn cael ei ariannu trwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd y prosiect yn darparu gwasanaeth trên tir ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr, a bydd yn tynnu sylw at weithgareddau twristiaeth, treftadaeth a diwylliant ym mhob ardal leol, gan gysylltu cymunedau a mwynderau. Wrth ddarparu atyniad twristiaeth arloesol a hollol newydd, bydd y prosiect hefyd yn helpu i wella gwybodaeth am ein hanes lleol, a bydd yn gynaliadwy ac yn hygyrch i bawb.

Bydd y prosiect, dros y blynyddoedd nesaf, yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy ac arloesol rhwng cymunedau lleol, tra’n defnyddio technoleg ddigidol, a bydd hefyd yn gwella’r amgylchedd lleol. Bydd y prosiect peilot yn cael ei leoli yn Saundersfoot, ond bydd o fudd i holl gymunedau Bae Saundersfoot ac ymwelwyr â’r ardal. Gan ei fod yn gwbl hygyrch, bydd y trên yn caniatáu i’r bobl hynny sydd wedi eu heithrio yn y gorffennol, i fwynhau mynediad hawdd i’r pentref a’r ardaloedd cyfagos.

Comments are closed.

The VC Gallery, Inspiring Pathways
February 7, 2019
Trên Tir Cymunedol Bae Saundersfoot
February 12, 2019

Mae prosiect trên tir cymunedol yn Saundersfoot wedi cael ei ariannu gan Arwain Sir Benfro.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi rhoi £25,123 o gyllid i Weithgor Pentref Saundersfoot i ddarparu gwasanaeth trên tir a fydd o fudd i gymunedau lleol ac ymwelwyr, ac yn tynnu sylw at dwristiaeth, treftadaeth a diwylliant.

Bydd hyn yn cael ei ariannu trwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd y prosiect yn darparu gwasanaeth trên tir ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr, a bydd yn tynnu sylw at weithgareddau twristiaeth, treftadaeth a diwylliant ym mhob ardal leol, gan gysylltu cymunedau a mwynderau. Wrth ddarparu atyniad twristiaeth arloesol a hollol newydd, bydd y prosiect hefyd yn helpu i wella gwybodaeth am ein hanes lleol, a bydd yn gynaliadwy ac yn hygyrch i bawb.

Bydd y prosiect, dros y blynyddoedd nesaf, yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy ac arloesol rhwng cymunedau lleol, tra’n defnyddio technoleg ddigidol, a bydd hefyd yn gwella’r amgylchedd lleol. Bydd y prosiect peilot yn cael ei leoli yn Saundersfoot, ond bydd o fudd i holl gymunedau Bae Saundersfoot ac ymwelwyr â’r ardal. Gan ei fod yn gwbl hygyrch, bydd y trên yn caniatáu i’r bobl hynny sydd wedi eu heithrio yn y gorffennol, i fwynhau mynediad hawdd i’r pentref a’r ardaloedd cyfagos.

Comments are closed.