Manteisio ar dechnoleg ddigidol

thema4-image
Rhwydwaith Ynni Cymunedol – Digwyddiadau a theithiau astudio
April 9, 2017
thema5-image

Yn dilyn diddordeb a ddangoswyd mewn gwefan neuaddau cymunedol yn un o gyfarfodydd y Fforwm Adeiladau Cymunedol, cafodd mynychwyr eu gwahodd i fod yn rhan o gam datblygu prosiect Gwefan Neuaddau Sir Benfro. Penderfynodd y fforwm y byddai gwefan o adeiladau, cyfleusterau a gweithgareddau cymunedol yn gweithredu fel gwasanaeth gwybodaeth i drigolion, sefydliadau ac ymwelwyr. Cafodd ei ddatblygu hefyd i ffurfio sail rhwydwaith i rannu gwybodaeth am faterion. Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid drwy Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Amcanion y prosiect

Mae nodweddion allweddol y gwefan yn cynnwys tudalen ar gyfer pob cymuned ac adeilad cymunedol, yn amlinellu:

  • manylion y neuadd / cyfleuster
  • hygyrchedd pob lleoliad (i gynnwys cynlluniau llawr)
  • adnoddau ac offer sydd ar gael
  • map lleoliad gyda chyfarwyddiadau
  • manylion cyswllt ar gyfer archebu
  • gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol, gweithgareddau a chyrsiau (diweddaru Rhaglen Gweithgareddau Cymunedol presennol)
  • gwybodaeth am ffynonellau cyllid, yswiriant ac ati

Cyflawniadau

Mae gwefan Neuaddau Sir Benfro ar gael i’w gweld ar www.pembrokeshirehalls.org.uk ac yn cynnwys gwybodaeth am nifer o neuaddau yn Sir Benfro. Mae PLANED yn trefnu manylion cychwynnol a gyflwynwyd ar y wefan a gall pob cymuned/cyfleuster yn gallu diweddaru a chynnal eu tudalen eu hunain. Mae cynnal y dudalen/au yn syml ac roedd hyfforddiant ar gael yn ystod misoedd cyntaf y prosiect.