Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

thema3-image
Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
April 9, 2017
thema1-image
Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
April 9, 2017
thema2-image

Rhwydwaith Fusnes Sir Benfro

Sefydlwyd Rhwydwaith Fusnes Sir Benfro yn dilyn arolwg o fusnesau lleol. Mae’r rhwydwaith yn agored i holl rwydweithiau busnes, boed yn ddaearyddol neu thematig ac i unigolion ar sail cysylltiol.

Nododd yr arolwg alw clir am sefydliad rhwydwaith busnes wedi’i leoli yn y sir gan ganolbwyntio ar gynrychioli buddiannau busnes, datblygu rhwydweithiau busnes, darparu gwybodaeth fusnes a marchnata Sir Benfro. Derbyniodd ymatebion gan dros 80 o fusnesau gyda 90% yn cefnogi’r syniad o Rwydwaith Busnes Sirol.

Sefydlwyd Rhwydwaith Busnes Sir Benfro drwy’r prosiect ac fe’i cyfansoddwyd yn ffurfiol fel cyswllt busnes gyda chyfansoddiad sy’n cynnwys yr amcanion canlynol:

(1) Gwella effeithiolrwydd siambrau masnach lleol a grwpiau busnes lleol drwy rannu arfer gorau ledled aelodaeth y Gymdeithas.

(2) Mynd ati i gynorthwyo’r fath siambrau a grwpiau.

(3) Datblygu a chydweithredu gyda datblygu mentrau sy’n cynorthwyo busnesau a mentrau lleol.

(4) Cynrychioli buddiannau’r Gymdeithas i holl bartïon ac ar bob lefel.