Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

thema2-image
Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
April 9, 2017
theme1-image
Adding value to local identity and natural and cultural resources
April 9, 2017
thema1-image

Maenclochog

Ym Maenclochog nododd y gymuned y maes parcio fel safle posibl anheddiad castell cynnar o’u hastudiaeth o hen fapiau a dogfennau. Mewn partneriaeth ag Archaeoleg Dyfed a PLANED, ariannwyd cloddiad archaeolegol a gadarnhaodd fodolaeth castell a tharddiad cyn-hanesyddol y safle. Creodd y cloddio lawer o ddiddordeb yn hanes y pentref. Ceir dau banel gwybodaeth i egluro’r hanes ac annog pobl leol a thwristiaid i ymweld.

Teithiau synnwyr o le

Datblygwyd a threfnwyd teithiau “Naws am Le” i gynyddu’r wybodaeth o fewn y sector twristiaeth o beth sy’n gwneud Sir Benfro yn nodweddiadol ac arbennig. Mae ymweliadau yn cynnwys Corsydd Llangloffan, Porthgain, Castell Nanhyfer, Coedwig Pengelli a Chastell Henllys.

Canllaw i hanes milwrol cymunedau Sir Benfro

Oherwydd y diddordeb mawr o ran cymunedau lleol a’r cyfoeth o haneswyr lleol gyda gwybodaeth sylweddol, sefydlodd PLANED fel y Grŵp Gweithredu Lleol Weithgor Hanes Milwrol yn cael ei gadeirio gan hanesydd milwrol o fri o Sir Benfro. Cynorthwyodd y gweithgor bobl leol yn eu hymchwil i wybod mwy am orffennol milwrol eu cymuned eu hunain. Gwnaeth haneswyr lleol ac aelodau cymunedol ganllaw, sydd nawr yn cynnwys taflenni ffeithiau ar gyfer dros 40 o gymunedau ledled y sir.

Y canlyniadau yw:

  • 40 o gymunedau wedi’u hymchwilio
  • Ymwybyddiaeth gynyddol o orffennol milwrol Sir Benfro
  • Datblygu cynnyrch twristiaeth newydd sy’n gysylltiedig â threftadaeth milwrol Sir Benfro, fel paneli dehongli treftadaeth ym Maes Awyr Tredeml, canolfan dreftadaeth Hen Stablau yn Dale, a Llwybr Treftadaeth Milwrol Ardal The Havens.
  • Ychwanegu gwerth at atyniadau ymwelwyr presennol sy’n hyrwyddo treftadaeth filwrol Sir Benfro fel adnodd gwybodaeth.

Edrychwch ar y Canllaw Hanes Milwrol i Sir Benfro yma neu ewch i www.experiencepembrokeshire.com