PLANED

[mkdf_section_title title=”PLANED yw’r corff gweinyddol ar gyfer Arwain Sir Benfro” title_color=”” title_text_transform=”none” title_text_align=”” margin_bottom=”” title_size=””]

Mae tîm o staff yn cael ei gyflogi gan PLANED fel y Corff Gweinyddol ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol i gefnogi gweithrediad y grŵp a chyflwyno’r rhaglen.

Mae PLANED yn eiriolwr a darparwr datblygu lleol a arweinir gan y gymuned a’i rôl yw ennyn pobl leol yn Sir Benfro o ran gwella ansawdd eu bywyd – yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma www.planed.org.uk

PLANED Logo