Private: Arwain Sir Benfro news

October 29, 2018

Local Energy Action Force for Pembrokeshire

A pilot project to help communities generate and trade sustainable energy has been awarded funding by Arwain Sir Benfro.  The Local Energy Action Force (LEAF) will […]
October 29, 2018

Poblogeiddio atgyweirio

  Mae Arwain Sir Benfro wedi rhoi cyllid i brosiect sy’n helpu i ddargyfeirio eitemau’r cartref rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Mae Pembrokeshire Remakery yn cynnig […]
October 29, 2018

Making mending mainstream

  A project to help divert household items from landfill has been awarded funding by Arwain Sir Benfro.  The Pembrokeshire Remakery offers workshops, training and opportunities […]
October 5, 2018

Oes newydd i Neuaddau Cymunedol

  Mae prosiect i ddatblygu technoleg glyfar i alluogi archebu ar-lein a mynediad diogel i neuaddau cymunedol wedi cael ei ariannu gan Arwain Sir Benfro. Mae […]
October 5, 2018

Remote access for community halls

  A project to develop smart technology to enable online booking and secure access to community halls has been funded by Arwain Sir Benfro. Arwain Sir […]
October 3, 2018

Prosiect Pobl Hŷn yn datblygu cysylltiadau newydd yn y gymuned leol

Casglodd y Prosiect Pobl Hŷn sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield ddata gan dros 100 o bobl 55 oed a hŷn, gan ofyn iddynt […]
October 3, 2018

Older Person’s Project develops new links in the local community

The Older Person’s Project based in the Bloomfield Community Centre has researched and collected survey data from more than 100 over 55s, asking them about their […]
October 2, 2018

Astudiaeth newydd i ddatblygiad Glannau Aberdaugleddau yn y dyfodol

Fel rhan o’r cynllun £115m ar gyfer Glannau Aberdaugleddau, fel y mae newydd ei frandio, mae Awdurdod Porth Aberdaugleddau (MHPA) wedi rhyddhau astudiaeth sy’n edrych ar […]
October 2, 2018

New study into future development of Milford Waterfront

  As part of the £115m plan for the newly branded Milford Waterfront, Milford Haven Port Authority (MHPA) have released a study looking at options for […]