Cwrdd â’r tîm

jess-morgan-profile

Jess Morgan
Swyddog Animeiddio
jessicam@planed.org.uk

cris-tomos-profile

Cris Tomos
Swyddog Animeiddio Ac Effaith
crist@planed.org.uk

steven-bradley-image

Steven Bradley
Rheolwr Gweithredu
stevenb@planed.org.uk

emyr-john-profile

Emyr John
Swyddog Cydweithredu a Rhwydweithiau

Cychwyn cysylltiadau rhanbarthol, cenedlaethol a thrawswladol rhwng arloesi ac ymchwil, trosglwyddo cynlluniau arfer gorau i gyflwyniad prif ffrwd. Bydd hefyd yn edrych ar ychwanegu dimensiwn newydd i brosiectau lleol gan annog a chynorthwyo rhanddeiliaid i ddatrys materion mewn ffyrdd arloesol.
emyrj@planed.org.uk

Thema 1 – Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

kate-lindley-profile

Kate Lindley
Swyddog Cyswllt Sir Benfro
Hyrwyddo hynodrwydd lleol ac adnoddau naturiol a diwylliannol Sir Benfro, gan gysylltu gweithgarwch cymunedol a gwirfoddol gydag asiantaethau, busnesau a darparwyr twristiaeth.
katel@planed.org.uk

Thema 2 – Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

lynne-rees-profile

Lynne Rees
Swyddog Sgiliau Busnes
Sicrhau mwy o gydweithrediad ac integreiddio ynghylch hwyluso datblygiad cyn-fasnachol a phartneriaethau busnes. Bydd hefyd yn cynorthwyo cyfleoedd sy’n meithrin busnesau micro a chynorthwyo i wella mynediad i’r farchnad, proffidioldeb a chynaliadwyedd.
lynner@planed.org.uk

annie-slater-profile

Annie Slater
Swyddog Cyswllt Menter Wledig
Cynorthwyo mewn hwyluso datblygiad cyn-fasnachol a phartneriaethau busnes. Bydd yn cynorthwyo cyfleoedd i sefydlu ac adeiladu ar bartneriaethau busnes a datblygu cadwyni cyflenwi byr, ynghyd â meithrin entrepreneuriaeth.
annies@planed.org.uk

Thema 3 – Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

alice-gardiner-profile

Alice Gardiner
Swyddog Cyswllt Cymunedol
Sicrhau mwy o gydweithrediad ac integreiddio rhwng cymunedau ac asiantaethau ynghylch gwasanaethau lleol. Gyda chyflwyno deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol a deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles newydd, mae angen cymorth i weithio â gwirfoddolwyr a sefydliadau i ddatblygu a chynorthwyo syniadau ar gyfer datblygu datrysiadau arloesol i ddarpariaeth a chyflwyniad gwasanaeth.
aliceg@planed.org.uk

Thema 4 – Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol

roxanne-treacy-profile

Roxanne Treacy
Swyddog Ynni Adnewyddadwy Cymunedol
Cynorthwyo cymunedau i archwilio opsiynau ynni adnewyddadwy a datblygu prosiectau. Bydd hefyd yn datblygu’r Rhwydwaith Ynni Cymunedol sy’n cynorthwyo cymunedau sydd wedi nodi cyfleoedd ac effeithlonrwydd ynni fel rhan o’u cynlluniau gweithredu.
roxannet@planed.org.uk

Thema 5 – Elwa o dechnoleg ddigidol

clive-jenkins-profile

Clive Jenkins
Swyddog Cyswllt Digidol
Gwneud y defnydd gorau o dechnoleg newydd i ymgysylltu pobl leol mewn cynllunio a datblygu cymunedol, a diogelu cyllid pellach i wella’r seilwaith TGCh mewn cymunedau. Bydd hefyd yn hyrwyddo cynhwysiant digidol.
clivej@planed.org.uk

Cymraeg